środa, 13 kwietnia 2011

środa, 6 kwietnia 2011

XSS skaner - Xsser

Xsser

ASVS 2009 PL

OWASP ASVS określa wymagania względem weryfikacji i dokumentowania pogrupowane na
podstawie pokrycia i rygorystyczności weryfikacji. Standard definiuje cztery poziomy ułożone w hierarchii (np. poziom 2 wymaga większego pokrycia i rygorystyczności niż poziom 1) jak pokazano na diagramie poniżej.

asvs-webapp-release-2009-pl.pdf

wtorek, 5 kwietnia 2011

Prostsza metoda, backup bash tar

Prostsza metoda:


tar -cvzpP --file=/distr/backup.tar.gz --exclude={/dev/*,/proc/*,/sys/*,/srv/*,/distr/*,/tmp/*} /

Backup bash tar

#! /bin/sh
#
# folders in the root directory to exclude
exclude=("proc" "lost+found" "mnt" "sys" "media" "tmp")
# directory where the backup file should be placed
backupdir="/media/usbdisk/backup/x40 13.06.06"

#########################################

cd /

# folders/files in root directory to be saved
BACK=""
for i in `ls`
do
contains=0
for e in "${exclude[@]}"; do
if [ "$i" == "$e" ]
then
contains=1
fi
done

if [ "$contains" == 0 ]
then
BACK=$BACK" "$i
fi
done

timestamp=`date +%Y%m%d_%H%M%S`
file="backup"${timestamp}".tar.gz"

# generate tar
tar -cvpzf "$backupdir/$file" --exclude=$file $BACK