czwartek, 5 listopada 2009

bash ans sed

Gdy potrzebowałem zmienić w wielu plikach ich przedrostek, udało mi się napisać coś takiego:

for filename in *
do
fname=`basename $filename`
n=`echo $fname | sed 's/string1/string2/g'`## prosta podmiana nazwy pliku z string1 na string2
if [ "$fname" != "$n" ]
then
mv $fname $n
fi
done